Velkommen til barnehageportalen!


Innlogging med ID-porten
F.o.m 20.02.2015 vil inlogging skje ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). For mer informasjon les her:
Innlogging via ID-porten

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage i menyen over. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Dersom du er folkeregistrert i Enebakk kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Enebakk kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 1. mars til 15. april.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.